810 Car Phone - 12. Ordliste

background image

12. Ordliste

DTMF-toner

DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) er tonene du hører
når du trykker på nummertastene på tastaturet. Med DTMF-
toner kan du kommunisere med talepostkasser, databaserte
telefonsystemer osv.

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) er en tjeneste for trådløse
dataoverføring. For å få trådløs tilgang til datanettverk, trenger
du et GPRS-tilgangspunkt fra tjenesteleverandøren. Hvis du
ønsker mer informasjon, kan du se GPRS (General Packet Radio
Service) på side 47.

GSM

GSM, det globale systemet for mobil kommunikasjon, er den
tekniske standarden for mobile radionettverk.

HSCSD

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) gjør
dataforbindelsene raskere for attraktive GSM-datatjenester.
Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se HSCSD (High Speed
Circuit Switched Data) på side 48.

IMEI

IMEI er serienummeret på enheten, og dette leveres sammen
med biltelefonsettet.

PIN-kode

PIN-koden (personlig idendifikasjonsnummer) er en 4- til 8-
sifret kode som beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-
koden leveres sammen med SIM-kortet. Hvis du ønsker mer
informasjon, kan du se Tilgangskoder som kreves for SIM-kortet
på side 11.

PUK-kode

PUK-koden (Personal Unblocking Key - personlig
avblokkingskode) er en 8-sifret kode som kreves for å endre en
blokkert PIN-kode.

PUK-koden leveres sammen med SIM-kortet. Hvis du mister
koden eller den ikke leveres sammen med SIM-kortet, må du ta
kontakt med tjenesteleverandøren.

SIM-kort

SIM-kortet (Subscriber Identity Module - abonnent-ID-modul)
inneholder all informasjonen som mobiltelefonnettverket
trenger for å identifisere nettverksbrukeren. SIM-kortet
inneholder også sikkerhetsrelaterte data.

SMS

Nettverkstjenesten SMS (Short Message Service -
tekstmeldingstjeneste) lar deg sende tekstmeldinger (opptil 160
tegn) til mobiltelefoner og motta tekstmeldinger fra endre
mobiltelefonbrukere hvis denne tjenesten er aktivert.

SMSC-nummer

SMSC-nummeret (Short Message Service Centre -
tekstmeldingssentral) trengs for å kunne sende tekstmeldinger.