810 Car Phone - Display

background image

Display

Når biltelefonen er klar til bruk og
du ennå ikke har skrevet inn noen
tegn, vil du se følgende standby-
display
. I tillegg vises logoen til
tjenesteleverandøren.

Hvis du vil aktivere en funksjon med
et talesignal, må du først hente
frem tale-displayet. Fra standby-
displayet trykker du på

Du kan justere displaybelysningen for bruk om dagen eller
natten for å optimalisere ytelsen. Hvis du ønsker mer
informasjon, kan du se Innstilling av bakgrunnslys på side 34.