810 Car Phone - Display-indikatorer

background image

Display-indikatorer

Indikatorene som er beskrevet nedenfor, kan vises på displayet.

Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er. Jo
lengre den er, desto sterkere er signalet.

Angir en pågående samtale.

Du har mottatt én eller flere tekstmeldinger.
Angir uleste tekstmeldinger.

Viderekoblingsfunksjonen er på (nettverkstjeneste).
Se Viderekobling på side 32.

Hjemmesonetjenesten er aktivert (nettverkstjeneste).

Du kan legge inn numre.

Drei Navi

TM

-hjulet til venstre.

Du kan snakke nå.

Drei Navi

TM

-hjulet til høyre.

Du kan skrive inn bokstaver.

Viser at samtrafikkavtale er aktivert.

Nettverket har deaktivert krypteringsfunksjonen.

Ringetonen er slått av.

Trådløs Bluetooth-teknologi er aktivert. Se Trådløs
Bluetooth-teknologi på side 42.

Brukerprofil 1 er i bruk.
Se Endre bruker på side 45.

Brukerprofil 2 er i bruk.
Se Endre bruker på side 45.

background image

Display-indikatorer

13