810 Car Phone - Alfanumerisk tastatur

background image

Alfanumerisk tastatur

Bruk disse tastene til å skrive sifrene 0-9, bokstaver og andre
tegn. Hver tast er tilordnet flere tegn. Når du skal skrive et tegn,
trykker du gjentatte ganger på den aktuelle tasten til du får
frem tegnet du vil ha.
Skrive inn tall og bokstaver:
X Når du skal skrive inn et siffer, trykker du på og holder

nummertasten inne i ca. ett sekund.

X Når du skal hente frem tegn, trykker du gjentatte ganger på

.

X Når du skal skrive inn et mellomrom, trykker du på .
X Hvis du vil skifte mellom store og små bokstaver, trykker du

på .

X Bruk Navi

TM

-hjulet

til å flytte markøren i teksten.

Hvis du for eksempel skal skrive bokstaven “C”, trykker du tre
ganger på

. Når den blinkende markøren vises til høyre for

bokstaven du skrev inn, kan du velge neste tegn. Gjenta denne
prosedyren til du er ferdig.

!

Denne prosedyren gjelder bare for skriving av tekst.

Advarsel:

Når du er ferdig med å bruke håndsettet, må du sette det godt
på plass i holderen. Et løst håndsett kan forårsake personskader
under en brå oppbremsing eller ulykke.

background image

Komme i gang

16