810 Car Phone - Funksjonsvelgere

background image

Funksjonsvelgere

Funksjonsvelgerne består av fire taster og
Navi

TM

-hjulet. Avhengig av hvilken

innstilling som er valgt kan du velge
mellom følgende alternativer:

Navi

TM

-hjul

Drei Navi

TM

-hjulet for å justere volumet på ringetonen for

et innkommende anrop eller høyttalervolumet under en
pågående samtale. Du kan også bruke Navi

TM

-hjulet til å

bla i menyene.

I standby-displayet dreier du Navi

TM

-hjulet til venstre

for å taste inn et telefonnummer. Hvis du er i tale-
displayet og dreier Navi

TM

-hjulet til venstre, vil du bla

gjennom talekommandoene. Du kan da velge å spille det
av på nytt.

I standby-displayet dreier du Navi

TM

-hjulet til høyre

for å søke etter en telefonbokoppføring i alfabetisk
rekkefølge.
Hvis du er i tale-displayet og dreier Navi

TM

-hjulet til

høyre, vil du bla gjennom talesignalene du har lagt inn for
taleoppringing av telefonnumre. Du kan da velge å spille
det av på nytt.

Trykk på og hold

Nødanropsfunksjonen er aktivert.

Trykk på

for å svare på et innkommende
anrop.

for å vise listen over de 10 siste
numrene du har ringt eller forsøkt å
ringe til.

for å slå et nummer.

Trykk på og hold

for å slette tekst, numre eller andre
oppføringer.

for å gå tilbake til standby-
displayet.

Trykk på

for å avslutte en samtale.

for å slette et tegn eller nummer.

for å gå tilbake til forrige
menyelement eller -visning.

background image

Håndsettets komponenter

15

Trykk på Navi

TM

-hjulet

for å få tilgang til en funksjon i en bestemt kontekst:
– for å åpne menyen og velge et element.
– for å velge et element fra en liste.
– for å åpne alternativer og velge et element.

Denne tasten aktiverer følgende funksjoner fra standby-
displayet:

X Trykk på for å slå av høyttaleren.

Et innkommende anrop angis med et blinkende display.

X Trykk på og hold nede for å sette telefonen i av-modus.

Trykk for å gå tilbake til standby-displayet.

X Trykk på for å sette innkommende eller pågående samtaler

fra biltelefonen over til en kompatibel, tilkoblet
hodetelefon, og eventuelt tilbake igjen.

Denne tasten aktiverer følgende talefunksjoner fra
standby-displayet:

X Trykk på for å aktivere taleoppringing og talekommandoer.
X Trykk på og hold nede for å aktivere innspilling (også under

samtaler).