810 Car Phone - Sette inn SIM-kortet

background image

Sette inn SIM-kortet

Advarsel:

Alle SIM-miniatyrkort må oppbevares utilgjengelig for små
barn.

!

Det er lett å skade SIM-kortet med riper og bøying, så du bør
være forsiktig når du håndterer, setter inn eller tar ut kortet.

X Slå av tenningen på bilen før du setter inn SIM-kortet.
X Trykk forsiktig inn låsen på

radioenhetskabinettet (1) for å
åpne dekselet (2).

X Skyv SIM-kortholderen (3) slik det

er vist for å åpne den.

X Åpne SIM-kortholderen ved å løfte

den opp på den ene siden, slik
figuren viser (4).

X Sett SIM-kortet forsiktig inn i

kortholderen (5). Kontroller at
SIM-kortet er sitter som det skal
og at det gullfargete kontakt-
området på kortet vender mot deg.

X Skyv SIM-kortholderen tilbake i

utgangsposisjonen, og lås den på
plass ved å skyve den i pilens
retning. Sørg for at dekselet til
radioenheten går i lås når du
lukker det igjen.

background image

Slå av/på og av-modus

17