810 Car Phone - Slå av/på og av-modus

background image

Slå av/på og av-modus

Advarsel:

Hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon eller hvis det kan føre til
forstyrrelser eller fare, må du sette biltelefonen i av-modus.
Biltelefonen vil da bli deaktivert, selv om tenningen på bilen er
på.