810 Car Phone - Av-modus

background image

Av-modus

Slik går du til av-modus når tenningen
på bilen er slått på:

X Trykk på og hold nede.
X Deretter trykker du på og holder nede.

Når biltelefonen er i av-modus, vises displayet som er
illustrert ovenfor.

X Du tar i bruk biltelefonen igjen ved å trykke på

.

X Følg instruksjonene på displayet.

background image

Anropsfunksjoner

18