810 Car Phone - Slå av biltelefonen

background image

Slå av biltelefonen

Når du slår av tenningen på bilen, vil ikke biltelefonen slås av
automatisk: Den forblir på i den perioden som er angitt med

Timer for å slå av enheten

. Da vil biltelefonen automatisk slå

seg av.

!

Fabrikkinnstillingen for

Timer for å slå av enheten

er fem

minutter.