810 Car Phone - Slå på biltelefonen

background image

Slå på biltelefonen

Du slår på biltelefonen ved å vri om tenningsnøkkelen.
Biltelefonen er koblet til tenningssystemet, og biltelefonen slås
automatisk på når du slår på tenningen.

Hvis meldingen

SIM avvist

vises på displayet selv om du har

kontrollert at SIM-kortet er riktig satt inn, må du ta kontakt
med tjenesteleverandøren for å få assistanse.

Hvis du blir bedt om å angi PIN-koden, taster du inn PIN-koden,
som vises som ****.
Trykk på

for å bekrefte PIN-koden.

Når du har angitt den riktige PIN-koden, vil biltelefonen
automatisk aktivere brukerdataprofilen som var i bruk forrige
gang telefonen var slått på. Hvis det ikke er lagt inn noen
oppføringer i telefonbokminnet for denne bestemte
brukerprofilen, vil biltelefonen spørre deg om du ønsker å
kopiere telefonbokoppføringene fra SIM-kortminnet til
telefonbokminnet for denne brukerprofilen.

!

Biltelefonoppføringene representerer de som er i det interne
telefonbokminnet og ikke de som er på SIM-kortet som er i
bruk.