810 Car Phone - Alternativer under en samtale

background image

Alternativer under en samtale

Følgende alternativer er tilgjengelige under en pågående
samtale:
y

Send DTMF

y

Lyd av

y

Kontakter

X Trykk på

under en samtale for å vise listen over

alternativer.

X Bla med

til ønsket alternativ, og trykk på

for å

velge det.