810 Car Phone - Send DTMF

background image

Send DTMF

DTMF-tonestrenger kan f.eks. brukes til å sende passord eller til
å få tilgang til telefonsvareren.
Bruk håndsettet til å taste inn ønsket nummer. Når du har
trykket på en tast, vil det aktuelle sifferet bli sendt som en
DTMF-tone.
X Trykk på for å gå ut av dette alternativet og tilbake til

forrige visning.

!

Du kommer tilbake til ringe-displayet ved å trykke på

.

Eventuelle pågående samtaler vil ikke bli avsluttet.

background image

Svare på eller avvise et innkommende anrop

21