810 Car Phone - Slå av lyden

background image

Slå av lyden

Hvis du ønsker det, kan du slå av lyden
for en pågående samtale ved å velge
alternativet

Lyd av

, noe som slår av

mikrofonen. Meldingen

Lyd slått av

vises

da på displayet.

X Trykk på

for å aktivere mikrofonen igjen.