810 Car Phone - Liste over favoritter

background image

Liste over favoritter

Du kan legge inn opptil 15 navn som er tilordnet telefonnumre
i telefonboken i denne listen. Listen over favoritter gir deg rask
og enkel tilgang til numre du ringer ofte.

Slik viser du listen fra standby-displayet:
X Trykk på .
X Bla med

til ønsket oppføring, og trykk på

for å

velge den.

X Følg instruksjonene på displayet.
X Trykk på

for å slå nummeret.

background image

Samtale venter

20