810 Car Phone - Nummerrepetisjon

background image

Nummerrepetisjon

Hvis du ønsker å repetere et nummer du har ringt til tidligere,
kan du vise en liste med opptil 10 numre som du har ringt eller
forsøkt å ringe til.
X I standby-displayet trykker du på

.

X Bla med

til ønsket nummer eller navn.

X Trykk på

for å slå nummeret.