810 Car Phone - Ringe fra telefonboken (navnesøk)

background image

Ringe fra telefonboken (navnesøk)

Slik ringer du opp et nummer ved å velge
et navn fra telefonboken:

X I standby-displayet blar du med

til den bokstaven du

vil ha og trykker på

for å åpne listen over navn som

begynner med denne bokstaven.

X Bla med

til ønsket navn, og trykk på

for å slå

nummeret som er lagret under dette navnet.

!

Du kan legge til hele fem telefonnumre til én enkelt
oppføring i telefonboken. Oppføringene holdes fra
hverandre ved hjelp av ulike symboler. Det første nummeret
som lagres under et navn, angis automatisk som
standardnummeret og merkes med

(Generelt). Andre

nummertyper er

(Mobil),

(Hjem),

(Kontor) og

(Faks).

background image

Nummerrepetisjon

19

Slik ringer du et nummer som er lagret
under et navn:

X Trykk på

, og bla med

til ønsket symbol eller

telefonnummer.

X Trykk på

for å slå nummeret.