810 Car Phone - Ringe ved hjelp av Navi

background image

Ringe ved hjelp av Navi

TM

-hjulet

Du kan bruke Navi

TM

-hjulet til å angi et telefonnummer og

foreta et anrop.
X I standby-displayet blar du med

til det første sifferet

i telefonnummeret og trykker på

for å velge det.

X Gjenta denne prosedyren for de andre sifrene som utgjør det

ønskede nummeret til hele telefonnummeret vises på
displayet.

X Trykk på

for å slå nummeret.