810 Car Phone - Ringe ved hjelp av tastaturet

background image

Ringe ved hjelp av tastaturet

Du kan også ringe ved å taste inn et telefonnummer.
X I standby-displayet taster du inn ønsket telefonnummer ved

å trykke på nummertastene

til

.

X Hvis du har tastet feil nummer, trykker du på

for å slette

det.

X Du ringer nummeret som vises på displayet ved å trykke på

.