810 Car Phone - Samtale venter

background image

Samtale venter

Hvis funksjonen

Samtale venter

er

aktivert, vil du bli varslet om
innkommende anrop når du sitter i en
annen samtale. Med denne funksjonen
kan du svare på dette anropet
(nettverkstjeneste).

Følgende innstillinger er tilgjengelige for denne funksjonen:
y

Aktiver

Dette alternativet vil aktivere Samtale venter-tjenesten.

y

Avbryt

Dette alternativet vil deaktivere Samtale venter-tjenesten.

y

Sjekk status

Velg dette alternativet hvis du ønsker å vite om denne
tjenesten er aktivert for biltelefonen eller ikke
(nettverksforespørsel).

X Trykk på

for å svare på et innkommende anrop når du

sitter i en annen samtale. Det første anropet vil bli satt på
venting.

X Trykk på

for å veksle mellom den pågående samtalen og

samtalen som står på venting.

X Trykk på for å avslutte den pågående samtalen og gå

tilbake til samtalen som står på venting.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Samtale venter på
side 34.