810 Car Phone - Svare på eller avvise et innkommende anrop

background image

Svare på eller avvise et innkommende anrop

Du kan enten svare på eller avvise et innkommende anrop:
X Trykk på

for å svare på anropet, og trykk på

når du

vil avslutte samtalen.

X Trykk på

for å avvise det innkommende anropet.

Hvis funksjonen

Viderekoble hvis opptatt

er aktivert

(nettverkstjeneste) og dine innkommende anrop viderekobles til
et annet nummer, f.eks. talepostkassenummeret, vil også
avviste anrop viderekobles til dette nummeret. Hvis du ønsker
mer informasjon, kan du se Viderekobling på side 32.

background image

Bruke menyen

22