810 Car Phone - Taleoppringing

background image

Taleoppringing

Du kan ringe ved å si et talesignal som er
lagt til et nummer i telefonboken. Du kan
legge til navnesignaler for opptil 15 av
numrene som er lagret i telefonboken.

Du kan si et hvilket som helst ord eller ordkombinasjon for å
aktivere en taleoppringing.

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på
følgende:
y Talesignaler er ikke språkavhengige. De er avhengige av

talerens stemme.

y Talesignaler er sensitive for bakgrunnsstøy. Spill dem derfor

inn, og foreta oppringninger i stille omgivelser.

y Når du spiller inn et talesignal eller ringer opp ved å lese inn

et talesignal, holder du telefonen på vanlig måte inntil øret.

y Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå

like navn for ulike numre.

!

Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det
inn. Det kan være vanskelig for eksempel i støyende
omgivelser eller i et nødstilfelle. Derfor bør du ikke stole kun
på taleoppringing i alle situasjoner.

!

Før du kan bruke denne funksjonen må du spille inn
talesignaler for numrene som er lagret i biltelefonens
telefonbok. For å kunne gjøre dette, må du snakke inn et
talesignal og legge dette til det aktuelle nummeret i

telefonboken. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se
Talesignaler på side 38.

X Når du skal aktivere en taleoppringing, trykker du på for å

åpne tale-displayet. Biltelefonen vil avgi et pipesignal og
vise meldingen

Snakk nå

i displayet.

X Si talesignalet for det aktuelle nummeret høyt og tydelig.

For å angi at talesignalet er akseptert, vil biltelefonen spille
av talesignalet og deretter automatisk ringe opp det
aktuelle nummeret 1,5 sekund senere.