810 Car Phone - n

background image

Liste over menyfunksjoner

Meldinger

ƒ

Opprett melding

ƒ

Send

ƒ

Slett tekst

ƒ

Bruk mal

ƒ

Lagre som mal

ƒ

Innboks

ƒ

Ring til

ƒ

Svar

ƒ

Videresend

ƒ

Lagre som mal

ƒ

Slett

ƒ

Sendte meldinger

ƒ

Åpne

ƒ

Detaljer

ƒ

Slett

ƒ

Meldingsinnstillinger

ƒ

Nummer til meld.sentral

ƒ

Svar via samme sentral

ƒ

Vis maler

ƒ

Send

ƒ

Slett

Anropslogg

ƒ

Ubesvarte anrop

ƒ

Mottatte anrop

ƒ

Oppringte numre

background image

Liste over menyfunksjoner

23