810 Car Phone - n

background image

Kontakter

ƒ

Søk

ƒ

Legg til kontakt

ƒ

Rediger kontakt

ƒ

Slett

ƒ

Legg til nr.

ƒ

Minnestatus

ƒ

Hurtigvalg

Toner

ƒ

Ringevolum

ƒ

Ringetone

ƒ

Varseltoner

Innstillinger

ƒ

Tidsinnstillinger

ƒ

Anropsinnstillinger

ƒ

Sende anrops-ID

ƒ

Angitt av nettverk

ƒ

ƒ

Av

ƒ

Viderekobling

ƒ

Viderekoble alle taleanrop

ƒ

Viderekoble hvis opptatt

ƒ

Viderekoble hvis ikke svar

ƒ

Viderek. hvis ikke dekning

ƒ

Viderekoble hvis utilgj.

ƒ

Deaktiver all viderekobling

ƒ

Automatisk svar

ƒ

Automatisk svar av

ƒ

Automatisk svar på

ƒ

Samtale venter

ƒ

Samtale venter aktivert

ƒ

Samtale venter deaktiv.

ƒ

Sjekk status

ƒ

Hurtigvalg

ƒ

Hurtigvalg på

ƒ

Hurtigvalg av

ƒ

Telefoninnstillinger

ƒ

Språk

ƒ

Innstillinger for bakgrunnslys

ƒ

Vis celleinfo

ƒ

Celleinfo vises

ƒ

Celleinfo vises ikke

ƒ

Valg av nettverk

ƒ

Automatisk

ƒ

Manuelt

ƒ

Timer for å slå av enheten

ƒ

Talepostkasse

ƒ

Lytt til talemeldinger

ƒ

Talepostkassenummer

ƒ

GPRS-modem

ƒ

Sikkerhetsinnstillinger

ƒ

PIN-kontroll

ƒ

Endre PIN-kode

ƒ

Lukket brukergruppe