810 Car Phone - n

background image

Liste over menyfunksjoner

24

ƒ

Standard

ƒ

ƒ

Av

ƒ

Tillatte numre

ƒ

Av

ƒ

Nummerliste

ƒ

ƒ

Equaliser-innstillinger

ƒ

Høyttaler

ƒ

Radiohøyttaler

ƒ

Gjenopprett fabrikkinnst.

Tale

ƒ

Talesignaler

ƒ

Nytt talesignal

ƒ

Liste over talesignaler

ƒ

Spill av

ƒ

Endre

ƒ

Slett

ƒ

Talekommandoer

ƒ

Ny talekommando

ƒ

Liste over talekommandoer

ƒ

Spill av

ƒ

Endre

ƒ

Slett

Opptaker

ƒ

Spill inn

ƒ

Spill av

ƒ

Slett

Bluetooth

ƒ

Søk etter Bluetooth-enheter

ƒ

Vis aktive enheter

ƒ

Vis sammenkoblede enh.

ƒ

Opprett tilkobling

ƒ

Slett sammenkobling

ƒ

Be om godkjenning

ƒ

Rediger Bluetooth-navn

ƒ

Bluetooth-navn

Brukerdata

ƒ

Last ned kontaker

ƒ

Endre bruker

ƒ

Bruker 1

ƒ

Bruker 2

ƒ

Telefonminne

ƒ

SIM og telefonminne

ƒ

SIM-minne

ƒ

Telefonminne

background image

Menyfunksjoner

25