810 Car Phone - Anropslogg

background image

Anropslogg

Telefonen registrerer numrene til
ubesvarte, mottatte og utgående anrop,
og tiden og datoen for samtalene.

!

Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis
nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på
og innenfor nettverkets dekningsområde.

!

I disse listene kan du vise opptil 10 av de siste anropene som
er gjort til eller mottatt på din telefon, eller opptil de 10
siste numrene du har slått. De er gitt for din referanse. Det
siste elementet vises øverst i listen.

Disse alternativene er tilgjengelige for hvert av elementene i
anropsloggen:

Ring til

,

Tid for anrop

eller

Slett

.

X Velg en oppføring i den aktuelle listen, og trykk på

.

X Bla med

til ønsket alternativ, og trykk på

for å

velge det.

X Følg instruksjonene på displayet.
X Trykk på for å gå tilbake til forrige meny, eller trykk på og

hold tasten nede for å gå tilbake til standby-displayet.