810 Car Phone - Mottatte anrop

background image

Mottatte anrop

Slik viser du en liste med opptil 10 registrerte numre av de siste
anropene du har mottatt, fra standby-displayet:
X Trykk på

.

X Bla med

til

Anropslogg

-menyen, og trykk på

for

å åpne den.

background image

Kontakter

29

X Bla med

til

Mottatte anrop

, og trykk på

for å vise

listen.

X Bla med

gjennom listen.