810 Car Phone - Oppringte numre

background image

Oppringte numre

Du kan bruke en snarvei til å vise listen med opptil 10 av de sist

ringte numrene fra standby-displayet: Trykk på

.

Slik viser du listen over de sist ringte numrene, fra standby-
displayet:
X Trykk på

.

X Bla med

til

Anropslogg

-menyen, og trykk på

for

å åpne den.

X Bla med

til alternativet

Oppringte numre

, og trykk på

for å vise listen.

X Bla med

gjennom listen.