810 Car Phone - Ubesvarte anrop

background image

Ubesvarte anrop

Slik viser du en liste med opptil 10 av de siste anropene
(nettverkstjeneste) fra standby-displayet:
X Trykk på

.

X Bla med

til

Anropslogg

-menyen, og trykk på

for

å åpne den.

X Bla med

til

Ubesvarte anrop

, og trykk på

for å

vise listen.

X Bla med

gjennom listen.

X Trykk på for å gå tilbake til standby-displayet.