810 Car Phone - Endre bruker

background image

Endre bruker

Du kan lagre to brukerprofiler i biltelefonen. Innstillingene for
hver brukerprofil kan tilpasses brukerens bestemte behov. På
displayet vises én av to profilindikatorer til enhver tid:

background image

Brukerdata

46

Bruker 1

Bruker 2

X Du kan angi en profil i standby-displayet ved å gå til

Brukerdata

-menyen og trykke på

for å velge den.

X Bla med

til alternativet

Endre bruker

, og trykk på

for å velge det.

X Bla med

til ønsket brukerprofil, og trykk på

for å

velge den.