810 Car Phone - Last ned kontakter

background image

Last ned kontakter

Du kan bruke denne funksjonen til å kopiere
telefonbokoppføringer fra et SIM-kort i biltelefonen eller fra en
kompatibel Bluetooth-telefon til biltelefonens minne.

!

Denne funksjonen er viktig fordi du ikke har direkte tilgang
til telefonbokoppføringer på et SIM-kort i biltelefonen. For å
få tilgang til disse numrene, må du først kopiere dem til
biltelefonens minne.

Slik velger du et nedlastingsalternativ fra standby-displayet:

X Trykk på

for å få tilgang til disse innstillingene.

X Bla med

til elementet

Brukerdata

, og trykk på

for

å velge det.

X Bla med

til

Laste ned kontakter?

, og trykk på

for

å vise listen.

X Bla med

til

SIM-kort for bil

for å velge en

sammenkoblet Bluetooth-telefon eller for å starte et søk
etter Bluetooth-enheter. Trykk på

for å bekrefte valget.

SIM-kort for bil

X Trykk på

for å begynne å kopiere telefonboken. Dette

vil kopiere telefonbokoppføringene fra SIM-kortet i
biltelefonen til biltelefonens minne.

Sammenkoblede Bluetooth-enheter

!

Du kan angi at den kompatible mobiltelefonen skal være
godkjent slik at du ikke trenger å be om godkjenning når du
kobler til biltelefonen via den trådløse Bluetooth-
teknologien. Da går du til menyen Vis sammenkoblede enh.
og deaktiverer alternativet Be om godkjenning ved å velge
innstillingen Av. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se
brukerhåndboken for mobiltelefonen.

X Bla med

til Bluetooth-enheten (navnet vises i listen)

med telefonbokoppføringene som du vil kopiere til
biltelefonens minne.

X Trykk på

for å begynne å kopiere telefonboken.

Søke etter enheter som støtter Bluetooth

X Bla med

til den sammenkoblede Bluetooth-enheten

(navnet vises i listen) med telefonbokoppføringene som du
vil kopiere til biltelefonens minne.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Søke etter enheter
som støtter Bluetooth på side 43.