810 Car Phone - Nedlastingsalternativer

background image

Nedlastingsalternativer

Du kan kopiere telefonbokdata fra en hvilken som helst
kompatibel mobiltelefon som støtter Bluetooth, til biltelefonen.
Biltelefonen har tre praktiske alternativer:
y

SIM og telefonminne

Dette er standardinnstillingen som lar deg kopiere både
telefonbokdataene fra mobiltelefonens SIM-kort og fra
telefonbokminnet til biltelefonens minne.

y

SIM-minne

Velg dette alternativet hvis du bare ønsker å laste ned
telefonbokdataene fra mobiltelefonens SIM-kort til
biltelefonen.

y

Telefonminne

Med dette alternativet kan du kopiere oppføringene i
mobiltelefonens telefonbokminne til biltelefonens minne.

Slik angir du disse innstillingene fra standby-displayet:
X Velg

Brukerdata

-menyen, og trykk på

for å åpne den.

X Bla med

til

Nedlastingsinnstillinger

, og trykk på

for å vise listen.

X Bla med

til ønsket alternativ, og trykk på

for å

velge det.

background image

Datakommunikasjon

47