810 Car Phone - Innstillinger

background image

Innstillinger

Du kan tilpasse en rekke av innstillingene
til biltelefonen.

X Hvis du vil angi noen av innstillingene nedenfor, velger du

Innstillinger

-menyen i standby-displayet og trykker på

for åpne den.