810 Car Phone - Angi dato og klokkeslett

background image

Angi dato og klokkeslett

X Bla med

til

Tidsinnstillinger

, og trykk på

for å

velge dette alternativet.

X Bla med

til

Still klokken

, og trykk på

for å velge

dette alternativet.

X Bla med

for å angi timer. Trykk på

for å fortsette

med minutter.

X Gjenta trinnet ovenfor for å stille inn minuttene.
X Gjenta prosedyren ovenfor for å få tilgang til alternativene

Tidsformat

,

Angi dato

og

Datoformat

for å angi de aktuelle

innstillingene.