810 Car Phone - Anropsinnstillinger

background image

Anropsinnstillinger

Dette alternativet lar deg angi en rekke ulike
anropsinnstillinger. Slik angir du anropsinnstillinger fra
standby-displayet:

X Velg

Innstillinger

-menyen, og trykk på

for å åpne den.

X Bla med

til alternativet

Anropsinnstillinger

, og trykk

for å velge det.

Sende anrops-ID

y

Angitt av nettverk

Denne vil aktivere innstillingen du har avtalt med
tjenesteleverandøren.

y

Dette alternativet vil aktivere din ringe-ID: Den du ringer til,
vil kunne se biltelefonnummeret ditt (nettverkstjeneste).

y

Av

Hvis du ikke vil at den andre parten skal se telefonnummeret
ditt, velger du dette alternativet for å deaktivere ringe-IDen.

X Bla med

til ønsket alternativ, og trykk på

for å

velge det.

Viderekobling

Med

Viderekobling

kan du viderekoble innkommende anrop til

et annet nummer, for eksempel til nummeret til talepostkassen.
Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte
tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste).

Biltelefonen har en rekke ulike alternativer du kan velge
mellom:
y

Viderekoble alle taleanrop

Dette alternativet vil viderekoble alle innkommende
taleanrop.

y

Viderekoble hvis opptatt

Velg dette alternativet for å viderekoble taleanrop når ditt

background image

Innstillinger

33

nummer er opptatt eller når du avviser et innkommende
anrop.

y

Viderekoble hvis ikke svar

Dette alternativet vil viderekoble alle taleanrop du ikke
svarer på.

y

Viderek. hvis ikke dekning

Velg dette alternativet for å viderekoble taleanrop når du
befinner deg utenfor nettverkets dekningsområde.

y

Viderekoble hvis utilgj.

Dette alternativet vil viderekoble alle taleanrop du mottar
når du ikke er tilgjengelig.

y

Deaktiver all viderekobling

Bruk dette alternativet til å deaktivere alle aktiverte
viderekoblinger.

Slik angir du viderekoblingsinnstillinger fra standby-displayet:
X Velg

Innstillinger

-menyen, og trykk på

for å åpne den.

X Bla med

til alternativet

Anropsinnstillinger

, og trykk

for å velge det.

X Bla med

til

Viderekobling

, og trykk på

for å velge

dette alternativet.

X Bla med

til ønsket funksjon, og trykk på

for å

velge den.

Du kan velge fire alternativer for hver av
viderekoblingsfunksjonene:
y

Aktiver

Dette alternativet lar deg velge nummeret du vil viderekoble
taleanropene til: Din

talepostkasse

eller et annet nummer.

y

Avbryt

Velg dette alternativet for en viderekoblingsfunksjon som
ikke skal aktiveres.

y

Sjekk status

Dette alternativet lar deg sjekke statusen til en
viderekoblingsfunksjon.

y

Forsinkelse

Velg dette alternativet for å angi hvor lang tid det skal gå
før det innkommende taleanropet skal viderekobles.

!

Fabrikkinnstillingen for forsinkelsen er 5 sekunder. Aktiverte
viderekoblinger indikeres på displayet. Hvis du ønsker mer
informasjon, kan du se Display-indikatorer på side 12.

Automatisk svar

Denne funksjonen gjør at et innkommende anrop automatisk
besvares etter første ring når biltelefonen er på og av-modus
ikke er aktivert.

Advarsel:

Hvis du aktiverer denne funksjonen, bør du sørge for at
ringetonen er satt tilstrekkelig høyt, slik at du hører alle
innkommende anrop. Hvis ikke, kan du risikere at den som
ringer hører eventuelle samtaler i bilen.

Slik aktiverer du den automatiske svarfunksjonen fra standby-
displayet:
X Velg

Innstillinger

-menyen, og trykk på

for å åpne den.

X Bla med

til alternativet

Anropsinnstillinger

, og trykk

for å velge det.

background image

Innstillinger

34

X Bla med

til

Automatisk svar

, og trykk på

for å

velge dette alternativet.

X Bla med

til

eller

Av

, og trykk på

for å velge.

Samtale venter

Du kan velge mellom tre alternativer for denne funksjonen
(nettverkstjeneste):
y

Aktiver

Dette alternativet vil aktivere Samtale venter-tjenesten.

y

Avbryt

Dette alternativet vil deaktivere Samtale venter-tjenesten.

y

Sjekk status

Velg dette alternativet hvis du ønsker å vite om denne
tjenesten er aktivert for biltelefonen eller ikke
(nettverksforespørsel).

Hurtigvalg

Hurtigvalgsalternativet kan aktiveres (

) eller deaktiveres (

Av

)

etter behov.