810 Car Phone - Fabrikkinnstillinger

background image

Fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille alle menyinnstillingene til
fabrikkinnstillingene fra standby-displayet:
X Bla med

til

Innstillinger

-menyen, og trykk på

for

å velge.

X Bla med

til

Gjenopprette fabrikkinnst.?

, og trykk på

for å velge.

X Følg instruksjonene på displayet.

Advarsel:

Hvis du har slettet en innstilling, kan du ikke angre denne
operasjonen. Dataene er da tapt for alltid.