810 Car Phone - GPRS-modeminnstillinger

background image

GPRS-modeminnstillinger

Du kan koble biltelefonen til en kompatibel PC via Bluetooth
eller kabel og bruke telefonen som et modem for å aktivere
GPRS-tilkobling fra PCen. Vær imidlertid klar over at du vil
trenge et GPRS-tilgangspunkt før du kan gjøre dette. Ta kontakt
med tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

For å kunne bruke GPRS, må du først gjøre følgende:
y Du må abonnere på GPRS-tjenesten fra

tjenesteleverandøren.

y Hvis du ønsker mer informasjon om tilgjengeligheten av

GPRS og de nødvendige innstillingene, kan du ta kontakt
med tjenesteleverandøren.

y For å kunne bruke GPRS-applikasjoner, må du lagre visse

innstillinger på biltelefonen.

X Bla med

til

GPRS-modem

, og trykk på

for å velge

dette alternativet.

X Hvis du vil sette opp et nytt GPRS-tilgangspunkt eller endre

et eksisterende, trykker du på

igjen.

X Trykk på

for å åpne alternativet

Redigere

tilgangspunkt?

, og tast inn navnet på GPRS-tilgangspunktet

med de alfanumeriske tastene.

X Trykk på

for å lagre innstillingen.

X Hvis du har tastet feil tegn, trykker du på

for å slette det.

Trykk på og hold denne tasten inn hvis du vil slette hele
oppføringen.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se
Referanseinformasjon på side 48.

Satser for GPRS og relaterte applikasjoner

Du kan bli belastet for en aktivert GPRS-link eller for en
applikasjon som bruker GPRS, f.eks. når du sender eller mottar
data og tekstmeldinger. Ta kontakt med tjenesteleverandøren
for å få informasjon om gjeldende satser.

background image

Innstillinger

37