810 Car Phone - Lydinnstillinger

background image

Lydinnstillinger

Biltelefonen støtter en rekke alternativer for
høyttalertilkobling:
y Direkte tilkobling til SP-2-høyttaleren som følger med i

salgspakken.

y Tilkobling til en kompatibel bilradiohøyttaler via et ekstra

relé som setter lyden over til høyttaleren (følger ikke med).
Ta kontakt med montøren hvis du trenger assistanse.

X Dette gjør du ved å velge alternativet

Høyttaler

.

y Tilkobling til kompatible bilradiohøyttalere via lydinngangen

på bilradioen. Du må justere lydnivået hvis du velger denne
løsningen.

X Dette gjør du ved å velge alternativet

Radiohøyttaler

.