810 Car Phone - Sikkerhetsinnstillinger

background image

Sikkerhetsinnstillinger

Advarsel:

For enkelte sikkerhetsinnstillinger (f.eks. når samtaler er
begrenset til lukkede brukergrupper eller tillatte numre) kan det
hende at nødanrop til visse numre (f.eks. 112 eller andre
offisielle nødanropsnumre) er blokkert i enkelte nettverk. Det
kan hende at du da må slå av disse funksjonene før du kan
foreta et nødanrop.

PIN-kontroll

Bruk dette alternativet når du vil at biltelefonen skal be om
PIN-koden til SIM-kortet hver gang telefonen slås på. Vær klar
over at enkelte tjenesteleverandører ikke tillater deaktivering av
PIN-kontroll.

Endring av PIN-kode

Dette alternativet lar deg endre PIN-koden til det aktiverte
SIM-kortet. Disse kodene kan bare inneholde sifrene 0 til 9.

Lukket brukergruppe

Dette er en nettverkstjeneste som spesifiserer gruppen av
personer du kan ringe til eller som kan ringe til deg. Ta kontakt
med tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Du kan velge mellom tre alternativer for denne funksjonen:
y

Av

Den lukkede brukergruppen er deaktivert.

y

Standard

Innstillingene som er angitt av tjenesteleverandøren, er
aktiverte.

y

Den lukkede brukergruppen er aktivert.

Tillatte numre

Du kan begrense dine utgående anrop til valgte telefonnumre
hvis denne funksjonen støttes av SIM-kortet. For å kunne lagre
og redigere numrene i denne listen, trenger du PIN2-koden.

Du kan velge mellom tre alternativer for denne funksjonen:
y

Av

Tillatte numre-funksjonen er deaktivert.

y

Nummerliste

Dette alternativet lar deg vise telefonnumrene som kan
brukes til utgående anrop.

y

Tillatte numre-funksjonen er aktivert.

X I standby-displayet velger du

Innstillinger

-menyen.

X Bla med

til ønsket alternativ, og trykk på

for å

velge det.

X Følg instruksjonene på displayet.
Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Tilgangskoder som
kreves for SIM-kortet på side 11.

background image

Innstillinger

38