810 Car Phone - Talekommandoer

background image

Talekommandoer

Du har en liste over telefonfunksjoner som kan aktiveres med
talekommandoer. Et talesignal kan tilordnes så mange som tre
av kommandoene i

Liste over talekommandoer

. Du kan aktivere

background image

Innstillinger

40

talekommandoen på samme måte som du ringer ved hjelp av et
navnesignal. De tilgjengelige funksjonene er:
y

Spill av innspillinger

y

Last ned kontaker

y

Koble til Bluetooth-hodetlf.

Spille inn talekommandoer

Dette alternativet lar deg spille inn

Talekommandoer

(ett eller

flere ord i en uttrykt kommando) og tilordne dem en funksjon i

Liste over talekommandoer

.

X Hvis du vil spille inn en ny

Talekommandoer

, velger du

Tale

-

menyen i standby-displayet. Bla med

til elementet

Talekommandoer

, og trykk på

for å velge det.

X Bla med

til

Talekommandoer

, og trykk på

for å

velge dette alternativet.

X Bla med

til ønsket funksjon i

Liste over

talekommandoer

, og trykk på

for å velge den.

X Følg instruksjonene på displayet.

Liste over talekommandoer

Listen over talekommandoer inneholder telefonfunksjonene for
talekommandoer. Hver funksjon i listen kan kontrolleres og
redigeres via alternativene nedenfor:
y

Spill av talekommandoer

Dette alternativet vil spille av talekommandoen slik den ble
spilt inn.

y

Endre

Du kan spille inn en ny talekommando for en valgt oppføring
og erstatte den eksisterende.

y

Slette talekommando?

Velg dette alternativet for å slette en talekommando og
frigjøre plass til en ny talekommando i minnet.

Fra standby-displayet gjør du følgende:

X Velg

Tale

-menyen, og bla med

til elementet

Talekommandoer

. Trykk på

for å velge det.

X Bla med

til

Liste over talekommandoer

, og trykk på

for å velge den.

X Bla med

til ønsket alternativ i

Liste over

talekommandoer

, og trykk på

for å velge det.

X Du kan velge et hvilket som helst av alternativene ovenfor

for den valgte oppføringen.

X Følg instruksjonene på displayet.
Før du bruker talekommandoer, må du være oppmerksom på
følgende:
y Talekommandoer er ikke språkavhengige. De er avhengige

av talerens stemme.

y Talekommandoer er sensitive for bakgrunnsstøy. Spill dem

derfor inn, og foreta oppringinger i stille omgivelser.

y Når du skal spille inn en talekommando, må du snakke

tydelig inn i mikrofonen.

y Svært korte kommandoer godtas ikke. Bruk lange

kommandoer, og unngå like kommandoer for ulike
funksjoner.

background image

Opptaker

41