810 Car Phone - Talepostkasse

background image

Talepostkasse

Nettverket kan tilby deg en talepostkassetjeneste som du må
installere før du kan motta talemeldinger. For å få tilgang til
denne postkassen, kan det hende at du må lagre nummeret på
biltelefonen. Tjenesteleverandøren vil gi deg mer informasjon
om denne tjenesten og gi deg nummeret til talepostkassen.

Slik stiller du inn talepostkassen fra standby-displayet:
X Velg

Innstillinger

-menyen, og trykk på

for å åpne den.

X Bla med

til alternativet

Talepostkasse

, og trykk på

for å velge det.

X Bla med

til ønsket alternativ, og trykk på

for å

velge det.

background image

Innstillinger

36

Lytte til talemeldinger

X Bla til alternativet

Lytt til talemeldinger

, og trykk på

for å velge det.

X Trykk på

for å ringe nummeret til talepostkassen, og

følg instruksjonene.

!

Trykk på og hold

eller

nede for å ringe direkte til

talepostkassen.

Ditt talepostkassenummer

Du vil få nummeret til talepostkassen fra tjenesteleverandøren
når du abonnerer på denne tjenesten.
X Bla til alternativet

Talepostkassenummer

, og trykk på

for å velge det.

X Tast inn talepostkassenummeret med nummertastene til

. Hvis du skriver inn feil tegn, trykker du på

for å

slette det.

X Trykk på

for å lagre nummeret.