810 Car Phone - Telefoninnstillinger

background image

Telefoninnstillinger

Velg dette alternativet for å tilpasse innstillingene til
biltelefonen.

Display-språk

Dette alternativet lar deg velge språket som teksten i displayet
skal vises på. Hvis

Automatisk

er valgt, velger telefonen språk i

henhold til informasjonen som er lagret på SIM-kortet.

Slik angir du display-språk fra standby-displayet:
X Velg

Innstillinger

-menyen, og trykk på

for å åpne den.

X Bla med

til alternativet

Telefoninnstillinger

, og trykk

for å velge det.

X Bla med

til

Språk

, og trykk på

for å velge dette

alternativet.

X Bla med

til ønsket språk, og trykk på

for å velge

det.

Innstilling av bakgrunnslys

Du kan justere lysstyrken for bakgrunnslyset på displayet etter
eget behov. Biltelefonen har to egendefinerbare innstillinger:
En sensor justerer lysstyrken etter lysforholdene i det miljøet du
befinner deg.

Lysstyrke dag

X Bla med

til

Lysstyrke dag

, og trykk på

for å velge

denne innstillingen.

X Bla med

til ønsket lysinnstilling, og trykk på

for

å velge den.

Lysstyrke natt

X Bla med

til ønsket lysinnstilling, og trykk på

for

å velge den.

Vis celleinfo

Når denne funksjonen er aktivert, vil displayet vise informasjon
om radiocellen du bruker. Du kan imidlertid bare bruke denne
nettverkstjenesten hvis telefonen brukes i et mobiltelefon-
nettverk som er basert på MCN-teknologi (Micro Cellular
Network).

background image

Innstillinger

35

Valg av nettverk

Mobiltelefonnettverket som telefonen skal kobles til, kan velges
manuelt eller automatisk.
y

Automatisk

Biltelefonen vil automatisk velge et egnet mobiltelefon-
nettverk i området.

y

Manuelt

Du kan vise en liste over tilgjengelige mobiltelefonnettverk
og velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med din
tjenesteleverandør hjemme. Telefonen forblir i manuell
modus inntil automatisk modus velges eller et annet SIM-
kort settes i telefonen.

Slik angir du display-språk fra standby-displayet:
X Velg

Innstillinger

-menyen, og trykk på

for å åpne den.

X Bla med

til alternativet

Telefoninnstillinger

, og trykk

for å velge det.

X Bla med

til

Valg av nettverk

, og trykk på

for å

velge dette alternativet.

X Bla med

til ønsket nettverk, og trykk på

for å

velge det.

X Følg instruksjonene på displayet.

Timer for å slå av enheten

Biltelefonen leveres med en avslåingsforsinkelse som sørger for
at telefonen er slått på i den angitte perioden selv når
tenningen til bilen er slått av. Når du har slått av tenningen, vil
biltelefonen være på i den perioden du har angitt under

Timer

for å slå av enheten

. Timeren tilbakestilles automatisk etter hver

samtale.

!

Fabrikkinnstillingen for avslåingstimeren er 5 minutter.
Avslåingsforsinkelsen kan maks. være 24 timer.
Husk at biltelefonen får strøm fra bilbatteriet. Når du stiller
inn avslåingstimeren, bør du huske dette slik at du ikke
tapper bilbatteriet.

Slik stiller du avslåingstimeren fra standby-displayet:
X Velg

Innstillinger

-menyen, og trykk på

for å åpne den.

X Bla med

til alternativet

Telefoninnstillinger

, og trykk

for å velge det.

X Bla med

til

Timer for å slå av enheten

, og trykk på

for å velge dette alternativet.

X Drei Navi

TM

-hjulet

for å velge ønsket periode.

X Trykk på

for å aktivere timeren.

Du vil få en melding på displayet om at avslåingstimeren er
aktivert.