810 Car Phone - Utføre en talekommando

background image

Utføre en talekommando

!

Når et program som bruker GPRS-tilkoblingen, sender eller
mottar data, kan du ikke utføre en talekommando. For å
kunne gjøre dette, må du først avslutte applikasjonen som
bruker GPRS-tilkoblingen.

Slik utfører du en talekommando:

X Trykk på . Biltelefonen vil avgi et pipesignal og vise

meldingen

Snakk nå

i displayet.

X Si talekommandoen høyt og tydelig.
Biltelefonen vil spille av talekommandoen og automatisk utføre
funksjonen den er tilordnet 1,5 sekund senere.

!

Du må si talekommandoen nøyaktig slik du sa den da du
spilte den inn. Det kan være vanskelig for eksempel i
støyende omgivelser eller i et nødstilfelle. Derfor bør du ikke
stole kun på talekommandoer i alle situasjoner.