810 Car Phone - Kontakter

background image

Kontakter

Alle oppføringene du legger inn i
telefonboken, lagres i biltelefonens
interne minne. Du kan også kopiere
oppføringer fra et SIM-kort eller en

kompatibel mobiltelefon som støtter den trådløse Bluetooth-
teknologien, til din biltelefon. Hvis du ønsker mer informasjon,
kan du se Last ned kontakter på side 45.

For hver brukerprofil kan biltelefonens interne telefonbok lagre
opptil 1000 navn og numre for hvert navn. Hvis du ønsker mer
informasjon, kan du se Sjekke minnestatus på side 30.

Du kan tilordne opptil fem telefonnumre til hvert navn.

Det første nummeret som lagres under et navn, angis
automatisk som standardnummeret og merkes med

. Når du

velger et navn fra telefonboken, for eksempel for å ringe, brukes
standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.