810 Car Phone - Hurtigvalg

background image

Hurtigvalg

Hurtigvalgsalternativet er en praktisk snarveifunksjon som raskt
og enkelt lar deg slå et telefonnummer som er tilordnet en
nummertast.

Hurtigvalgsalternativet kan aktiveres (

) eller deaktiveres (

Av

)

etter behov. Bla til

Innstillinger

-

Anropsinnstillinger

-

Hurtigvalg

.

Tilordne et telefonnummer til en hurtigvalgstast

Du kan tilordne et hvilket som helst telefonnummer i
telefonboken til en hurtigvalgstast (

til

). Merk at

-

tasten er reservert for hurtigoppringing til talepostkassen.
Følgende alternativer er tilgjengelige for hver av ringetastene:

Vis nummer

,

Slett

eller

Endre

.

Starte fra standby-displayet:
X Merk

Kontakter

-menyen, og trykk på

for å åpne den.

X Bla med

til

Hurtigvalg

, og trykk på

for å velge

dette alternativet. Du kan nå vise listen over
hurtigvalgstaster og telefonnumrene som er tilordnet disse.

X Bla med

til ønsket navn blant kontaktene, og trykk på

for å velge det. Alternativene

Vis nummer

,

Endre

og

Slett

vises.

X Bla med

til ønsket alternativ, og trykk på

for å

velge det.

X Følg instruksjonene på displayet.

Ringe med hurtigvalg

X Trykk på og hold hurtigvalgstasten nede til oppringingen

starter.

!

Hvis du ønsker mer informasjon om innstillinger, kan du se
Hurtigvalg på side 34.