810 Car Phone - Legge til et navn

background image

Legge til et navn

Navn og telefonnumre lagres i telefonboken. Slik legger du til et
navn og det tilhørende nummeret i telefonboken, fra standby-
displayet:
X Velg

Kontakter

-menyen, og trykk på

for å åpne

telefonboken.

X Bla med

til

Legg til kontakt

, og trykk på

for å

velge dette alternativet.

background image

Kontakter

30

X Tast inn navnet med de alfanumeriske tastene, og trykk på

for å lagre det.

X Tast inn det tilhørende nummeret, og trykk på

for å

lagre det.

X Du sletter et feilinntastet tegn ved å trykke på

.