810 Car Phone - Legge til et telefonnummer

background image

Legge til et telefonnummer

Du kan legge til så mange som fire ekstra telefonnumre til en
oppføring i telefonboken. Det første nummeret som lagres
under et navn, angis automatisk som standardnummeret og
merkes med

(Generelt). Andre nummertyper er

(Mobil),

(Hjem),

(Kontor) og

(Faks).

Starte fra standby-displayet:
X Velg

Kontakter

-menyen, og trykk på

for å åpne

telefonboken.

X Bla med

til

Legg til nr.

, og trykk på

for å velge

dette alternativet.

X Bla med

til det aktuelle navnet i telefonboken, og

trykk på

for å velge det.

X Bla med

til symbolet du vil tilordne nummeret du skal

legge til, og trykk på

for å velge det.

X Tast inn nummeret, og trykk på

for å lagre det.