810 Car Phone - Redigere navn og telefonnumre

background image

Redigere navn og telefonnumre

Slik redigerer du navn og telefonnumre i telefonboken, fra
standby-displayet:
X Velg

Kontakter

-menyen, og trykk på

for å åpne

telefonboken.

X Bla med

til

Rediger kontakt

, og trykk på

for å

velge dette alternativet.

X Bla med

til den første bokstaven i det aktuelle navnet,

og trykk på

for å vise listen over oppføringer som

begynner med denne bokstaven.

X Bla med

til det aktuelle navnet i telefonboken, og

trykk på

for å velge det.

X Du kan nå redigere oppføringen. Bla med

til

bokstaven eller tallet som skal endres, og utfør endringene.

X Trykk på

for å lagre endringene.