810 Car Phone - Søke etter navn og numre

background image

Søke etter navn og numre

Fra standby-displayet har du rask tilgang til listen over navn og
telefonnumre.
X Bla med

til den første bokstaven i det aktuelle navnet,

og trykk på

for å velge den.

X Du kan nå vise alle navnene som er lagret i telefonboken og

som starter på bokstaven du har valgt. De er ordnet i
alfabetisk rekkefølge.

X Bla med

til ønsket navn i listen.

X Trykk på

for å ringe til denne personen.

X Trykk på

for å avslutte samtalen.

X Trykk på

for å gå tilbake til standby-displayet.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Ringe fra
telefonboken (navnesøk) på side 18.