810 Car Phone - Sjekke minnestatus

background image

Sjekke minnestatus

Med dette alternativet kan du vise hvor mye lagringskapasitet
det er igjen i telefonminnet (i %).

Starte fra standby-displayet:
X Velg

Kontakter

, og trykk på

.

background image

Toneinnstillinger

31

X Bla med

til

Minnestatus

, og trykk på

for å velge

dette alternativet.

X Du kan nå vise minnestatusen i displayet.