810 Car Phone - Slette telefonbokoppføringer

background image

Slette telefonbokoppføringer

Slik sletter du ett eller flere navn og tilknyttede telefonnumre
fra telefonboken, fra standby-displayet:
X Velg

Kontakter

-menyen, og trykk på

for å åpne

telefonboken.

X Bla med

til

Slett

, og trykk på

for å velge dette

alternativet.

X Bla med

til ønsket alternativ, og trykk på

for å

velge det.

X Følg instruksjonene på displayet.